Bibliografia

Biblioteka
Bibliografia

W dziale Bibliografia znajdziesz wykaz literatury przydatnej do poznania historii regionu.

 

Artykuły o przeszłości regionu dostępne w Bibliotece Miejskiej w Mrągowie:

Ryszard Bitowt

  • Materiały o przeszłości Mrągowa i Ziemi Mrągowskiej: [Anno Domini 1348], 1998.
  • Len: znaczenie gospodarcze upraw lnu i konopi w powiecie mrągowskim od czasów najdawniejszych do 1945 roku na tle tradycji i obyczajów oraz porównań z sąsiednimi krainami, 2006.
  • Mrągowo: przewodnik po mieście i okolicy, 2001.
  • Nasza Gazeta Mazurska – „Mrągowo – Zarys historii” wydanie specjalne w j. polskim i niemieckim, 1995.
  • „Nekropolie Mrągowa”, Mrągowskie Studia Numizmatyczne, t. 1/1999.

 

T. Kręciewski, Powiatowy Dom Kultury w świetle prasy regionalnej z lat 1963-2008 oraz Archiwum Zakładowego, Mrągowo 2009.

WOSzK /Mrągowo/: T. Kowalewska i in.: Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo, Mrągowo 2010; red. H. Sroka, Lotnicze wspomnienia z Mrągowa : praca zbiorowa, Mrągowo 199-.

POWIAT MRĄGOWSKI: oprac. Biblioteka Miejska, Kronika powiatu mrągowskiego w wycinkach prasowych, Mrągowo 1952-.

BABIĘTA:  J. Antoniewicz,  Rocznik Olsztyński. T. III, 1960, Warszawa 1961, 73-78.
KOSEWO:   A. Jaremek, Kosewo : archiwalne cmentarzysko z okresu wędrówek ludów Kossewen III : badania roku 2014, [Warszawa] 2015.
MARCINKOWO:  B. Hellis, Ekomuzeum Marcinkowo, Marcinkowo 2015.
MIKOŁAJKI:   D. Krysiak, Ewangelicy w Mikołajkach : dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945-2007, Dąbrówno 2010;  W. Marczuk, Mrągowo, Mikołajki i okolice na starej widokówce, Mrągowo 2002;  A. Rzempołuch, Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1972, 93;  S. Zajchowska, Warmia i Mazury cz. 2 : praca zbiorowa, Poznań 1953, 234-237.
MRĄGOWO:  K. Enerlich i in., Pięć wypraw po Mrągowie : przewodnik turystyczny, Mrągowo 2008;  red. K. Grynis i in., Mrągowo : z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1975;  A. Kopiczko, Dzieje kościoła i parafii  św. Wojciecha w Mrągowie do 1945 r., Olsztyn 2015;  W. Kujawski, Niegocin : szlak wodny = ein Wasserweg, Olsztyn 2010, 20-103,  oprac. Pomniki przyrody Ziemi Mrągowskiej,  Mrągowo 2012;  P. Majewski, Z przeszłości Parafii Ewangelickiej w Mrągowie  =  Aus der Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde In Sensburg, Dzięgielów 2013;  W. Marczuk, Mrągowo dawniej i dziś : Sensburg damals Und heute, Peplin 2003; W. Marczuk, Mrągowo Sensburg dawniej i dziś Część II : damals und heute Teil II, Lubiszewo Tczewskie 2012;  W. Marczuk, Mrągowo, Mikołajki i okolice na starej widokówce, Mrągowo 2002;  W. Marczuk, Mrągowo i dawny powiat na starej widokówce : Sensburg und der fruhere Kreis auf alten Ansichtskarten, Mrągowo 2007;  M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, Olsztyn 1991, 120-122; K. Panasik, Mrągowo i okolice, Olsztyn [1978];  A. Rzempołuch, Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1972, 92,117;  J. Sibik i in., Mrągowo - Sensburg : te chwile zapomniane = Die vergessene Momente T. 1, Mrągowo 2013, J. Sibik i in., Mrągowo - Sensburg : te chwile zapomniane = Die vergessene Momente T. 2, Mrągowo 2014; J. Sibik i in., Mrągowo - Sensburg : te chwile zapomniane = Die vergessene Momente T. 3, Mrągowo 2015; S. Siemiński, Mrągowo i okolice, 2008; J. Szynkowski, Mazury, Kętrzyn 2003, 77-80; S. Zajchowska, Warmia i Mazury cz. 2 : praca zbiorowa, Poznań 1953, 139-140.
NAWIADY:  K. Bielawny, Dzieje parafii Nawiady, Ukta, Piecki i Ruciane w latach 1397-2000, Olsztyn 2009, 7-68.
PIECKI: K. Bielawny, Dzieje parafii Nawiady, Ukta, Piecki i Ruciane w latach 1397-2000, Olsztyn 2009, 103-122.
PIERSŁAWEK:  Ścieżka edukacyjna na terenie leśnictwa Piersławek w Nadleśnictwie Strzałowo, Strzałowo 2010.
POWIAT MRĄGOWSKI:  K. Bonar i in.: Panorama Powiatu Mrągowskiego 2002, Mrągowo 2002 7-21, 343-352; K. Panasik, Warmia i Mazury : przewodnik po regionie, Olsztyn [2001] 261-284.
SORKWITY: M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, Olsztyn 1991, 137-138; A. Rzempołuch, Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1972, 93-94.
SZESTNO:  oprac. W. Wróblewski, Studia Galindzkie T. 1, Warszawa 2003, 149-151; A. Rzempołuch, Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1972, 94-95;  T. Torbus, Zamki krzyżackie = Deutschordensburgen, Wrocław 2010.
WYSZEMBORK: oprac. W. Wróblewski, Studia Galindzkie T. 1, Warszawa 2003, 13-49, 63-103, 127-138.

HISTORIA STAROŻYTNA

zaczerpnięte z Tomasz Nowakiewicz, Aleksandra Rzeszotarska – Nowakiewicz „Starożytności Pojezierza Mrągowskiego. Przewodnik Archeologiczny
1. KAMIENNE TOPORY Z OKOLIC MRĄGOWA : W.Gaerte, Urgeschichte Ostpreussen, Königsberg 1929 [ryc.6]; archiwalia: PM-A 303/1 Faszen, Kr. Sensburg [ryc.2]; PM-A 1717/1 Kerstinowen, Kr. Sensburg [ryc.3]; PM-A 1980/1 Krummendorf, Kr. Sensburg [ryc.4]; PM-A 610/1 Warpuhnen, Kr. Sensburg [ryc.5]

2. JEZIORO CZOS – WYSPA: niepublikowane wyniki badań i informacja ustna dr. J. Sobieraja ( Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie ).

3. JEZIORO SALĘTY – PTASIA WSYPA: M. Nowakowska, Przypadek czy ofiara? Obiekt 166 z Ptasiej Wyspy, Szestno, stanowisko II, Barbaricum 7, Warszawa 2004, 313-316 [ryc.2]

4. WYSZEMBORK II: M. Gładki, Gliniana figurka zoomorficzna z Wyszymborka, stanowisko II. Z badań nad plastyką figuralną i kontaktami kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, Officzna archeologica optima, Warszawa 2001, 79-87 [ryc.1]; Osada i miejsce kultu ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich na stan. II w Wyszymborku, pow. Mrągowo, w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1995-1997, Studia Gerlickie I, Warszawa 2003, 13-62; Chronologia schyłkowej fazy wczesnej epoki żelaza w mikroregionie Jez. Salenty w świetle badań na stanowisku II w Wyszymborku, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, Kultura bogaczewska w 20 lat później, Warszawa 2007, 25-39.

5. BABIĘTA: E. Hollack, F.E. Peiser, Das Gräberfeld von Moythienen, Königsberg 1904 [ryc.7]; W. Nowakowski, Die Funde der römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit in Masuren, Museum für Vor- und Frühgeschichte, Bestandkatalog 6, Berlin 1998 [ryc.2-3, 11-16]; W. Nowakowski, Cmentarzysko z „ Atlantydy Północy '' , Blisko i daleko, Księga Jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 41-46 [ryc.8-9]; V. Hilberg, Masuriche Bügelfibeln, Daumen und Kellaren – Tumiany i Kielary 2, Neumüster 2009 [ryc.4-6]; A. Rzeszotarska – Nowakiewicz, Próba rekonstrukji sposobu inwentaryzacji materiałów z cmentarzyska w Babiętach na podstawie ksiąg inwetarzowych Prussia-Museum, Bałtowie i ich sąsiedzi, Warszawa 2009, 437-462; A. Bitner – Wróblewska, A. Rzeszotarska – Nowakiewicz, T. Nowakiewicz, Katalog, Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona, Warszawa 2011, 101-104; Archiwum R. Grenza [ryc.1]; Archiwum G. Vogta [ryc.10]

6. CZASZKOWO: T. Nowakiewicz, A. Rzeszoarska – Nowakiewicz, Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach : niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej starożytności. Lake Nidajno near Czaszkowo in Masuria: a unique sacrificjal site from Late Antiquity, Warszawa 2012 [ryc.1,3-8].

7. DŁUŻEC: V. Hilberg, Masurische Bügelfibeln, Daumen und Kellaren – Tumiany i Kielary 2, Neumünster 2009 [ryc.2]; A. Bitner – Wróblewska, A. Rzeszotarska – Nowakiewicz, T. Nowakiewicz, Katalog, Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w Archiwum Feliksa Jakobsona, Warszawa 2011, 278; PM-A 1936/1 Langerdorf, Kr. Sensburg [ryc.1]

8. JAKUBOWO: W. Nowakowski, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen, Band 1 Masuren, Warszawa 2001; PM-A 1605/1 Jakobsdorf, Kr. Sensburg [ryc.1-4]

9. KOSEWO: W. Gearte, Urgeschichte Ostpreussens, Königsberg 1929 [ryc.8]; W. Nowakowski, Die Funde der römischen Kaiserzeit und der Völkerraderungszeit in Masuren, Museum für Vor- und Frühgeschichte, Bestandkataloge 6, Berlin 1998 [ryc.9,14-19]; W. Nowakowski, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen, Band 1 Masuren, Warszawa 2001 [ryc.1]; Der Prussia – Sammlung. Der Bestand der Sammlung im Museum für Geschichte und Kunst Kaliningrad, red. Padlung et alli, Schleswig 2005 [ryc.3]; V. Hilberg, Masurische Bügelfiebel, Daumen und Kellaren – Tumiany i Kielary 2, neumünster 2009 [ryc.2,4-7,10-13]; A.Bitner – Wróblewska, A. Rzeszotarska – Nowakiewicz, T. Nowakiewicz, Katalog, Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w Archiwum Feliksa Jakobsona, Warszawa 2011, 80-88.

10. LASOWIEC: T. Nowakiewicz, A. Rzeszotarska – Nowakiewicz, Terenowa weryfikacja danych z archiwum Feliksa Jakobsona. Przykład cmentarzyska w Strenwalde na Mazurach, Archeoloficzne dziedzictwo Prus Wchodnich w archiwum Feliksa Jakobson, Warszawa 2011, 514-533 [ryc.4-10].

11. MACHARY: E. Hollack, F.E. Peiser, Das Gräberfeld von Moythienen, Königsberg 1904 [ryc.3-5]; W. Nowakowski, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen, Band 1 Masuren, Warszawa 2001; A. Bitner-Wróblewska, T. Nowakiewicz, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz, W. Wróblewski, Treści i znaczenie odzyskanych ksiąg inwentarzowych Prussia – Museum, Archeologiczne księgi inwetarzowe dawnego Prussia – Museum, Olsztyn 2008, 181-183; A. Bitner-Wróblewska, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz, T. Nowakiewicz, Katalog, Archeologiczne dziedzictow Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona, Warszawa 2011, 311-313 [ryc.1-2].

12. MOJTYNY: E. Hollack, F.E. Peiser, Das Gräberfeld von Moythienen, Königsberg 1904 [ryc.1-10]; W. Nowakowski, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen, Band 1 Masuren, Warszawa 2001.

13. MUNTOWO: W. Nowakowski, Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i z okresu wędrówek ludów w Muntowie, powiat mrągowski, Barbaricum. Polen, Band 1 Masuren, Warszawa 2004; 191-247 [ryc.1-2,4]; I. Rogala, Muntowo, stan. XIX, pow. Mrągowo, woj. Warmińsko-mazurskie – nowe źródla do badań nad osadnictwem galindzkim na Mazurach, mps pracy magisterskiej w archiwum IAUW, Warszawa 2000.

14. NAWIADY: W. Nowakowski, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen, Band 1 Masuren, Warszawa 2001; A. Bitner-Wróblewska, T. Nowakiewicz, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz, Katalog, Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona, Warszawa 2011, 99-100 [ryc.1-2].

15. NIKUTOWO: W. Nowakowski, Die Funde der römischen Kaiserzeit und der Völkerraderungszeit in Masuren, Museum für Vor- und Frühgeschichte, Bestandkataloge 6, Berlin 1998 [ryc.3]; W. Nowakowski, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen, Band 1 Masuren, Warszawa 2001; A.Juga, M. Ots, P. Szymański, Über die Vorteil der Bildung einer ''didaktischen
Kollektion''. Materialen der Bogaczewo-Kultur und Olsztyn-Gruppe in Ajaloo Instituut in Tallinn (Estland),
Antyk i barbarzyńca. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo, Warszawa 2003, 205-243 [ryc.4-6]; A. Bitner-Wróblewska, T. Nowakiewicz, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz, Katalog, Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona, Warszawa 2011, 352-353 [ryc.1-2].

16. PIECK: M. Rudnicki, Grób grupy olsztyńskiej z Piecek, Barbaricum 7, Warszawa 2004, 265-273 [ryc.1-3]; Wyniki badań sondażowych na cmentarzysku z okresu wędrówek ludów w Pieckach, stanowisko I, Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, Warszawa 2006, 161-165.
17. WÓLKA PRUSINOWSKA: V. Hilberg Masurische Bügelfibeln, Daumen und Kellaren – Tumiany i Kielary 2, Neumünster 2009 [ryc.1-5]; A. Bitner – Wróblewska, A. Rzeszotarska – Nowakiewicz, T. Nowakiewicz, Katalog, Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w Archiwum Feliksa Jakobsona, Warszawa 2011, 386-388.

18. WYMYSŁY: E. Hollack, Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreußen, Glogau-Berlin 1908; informacje własne autorów.

19. WYSZEMBORK I: W. Nowakowski, Osada z okresu wpływów rzymskich i V-VII wieku w Wyszymborku, stanowisko I, gm. Mrągowo, woj. Olsztyńskie, Światowit XXXVII, Warszawa, 77-112; P. Szymański, Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w regionie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim, Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages X, Warszawa 2005 [ryc.1-3].

20.WYSZEMBORK Iva: M. Nowakowska, Pochówki zbiorowe na brukach kamiennych ze schyłku epoki brązu na cmentarzysku w Wyszymborku, Pruthenia Antiqua. Studia do prodziejów i wczesnej historii ziem pruskich, 1, Olsztyn 2004a, 329-349 [ryc.7-10]; P. Szymański, Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w rejonie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim, Światowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages X, Warszawa 2005 [ryc.1-6].

21. WYSZEMBORK V: P. Szymański, Wielokulturowa osada w Wyszemborku, Studia Galindzkie O, Warszawa 2003, 63-126 [ryc.1-3].

22. ZALEC: P. Szymański, Cmentarzysko kultury bogaczewskiej z Zalcu koło Mrągowa, na Pojezierzu Mazurskim, Barbaricum 7, Warszawa 2004, 153-190 [ryc.1-3].
23. BOŻE: G. Bujack, Wachhaus aus der letzten heidnischen Zeit in Bosemb, Kr. Sensburg, ind ein Uebungsplatz des Deutschen Ordens in Wolka, Kr. Sansburg, Sitzungsberichte der Alterhumsgesellschaft Prissia zu Königsberg in Pr. 12, Königsberg 1887, 119-122; T. Nowakiewicz, Piłkalnia nad Boskim Jeziorem. O „wysokich domach“ wczesnośredniowiecznych Prusów ( na przykładzie północnej Galindii) Barbaricum 7, Warszawa 2004, 275-290 [ryc.1-3].

24. BRODZIKOWO: H. Kemke, Der Silberfund von Marienhof, Schriften der Physikalich-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg XXXVIII, Königsberg 1897, 79-96 [ryc.1]; W. Gaerte, Urgeschichte Ostpreussens, Königsberg 1929 [ryc.2]; M. Bogucki, Wczesnośredniowieczny skarb ozdób srebrnych ze wsi Brodzikowo, pow. Mrągowo, Studia Galidzkie I, Warszawa 2003, 181-244.

25. RUSKA WIEŚ: M. Auch, T. Nowakiewicz, Ruska ceramika z Ruskiej Wsi. Przyczynek do studiów nad interregionalnych kontaktami ziem pruskich u schyłku wczesnego średniowiecza, Bałtowie i ich sądziedzi, Warszawa 2009, 481-493 [ryc.1]; A. Szela, P. Szymański, Wyniki badań sondażowych, przeprowadzonych na osadzie w Ruskiej Wsi stanowisko XVI, gm. Mrągowo, Pruthenia antiqua, Studia do pradziejów i wczesnej historii ziem pruskich 1, Olsztyn 2004, 351-360 [ryc.3].

26. SZESTNO – CZARNY LAS: W. Wróblewski, Ossa cremata. Obrządek pogrzebowy Galindów we wczesnym średniowieczu w świetle znalezisk na grodzisku w Szestnie- Czarny Las, Światowit XLIII/B, z.2, Warszawa 2003, 209; W. Wróblewski, T. Nowakiewicz, M. Bogucki, Terra desolata. Wczesnośredniowieczna Galindia w świetle badań mikroregionu Jeziora Salęt, Studia Galindzkie I, Warszawa 2003, 157-180; T. Nowakiewicz, Galindia in the Viking Age-New Shope of the Culture, Transformatio mundi. The Transition from the Late Migration Preiod to the Early Viking Age in the East Baltic, Kaunas 2006, 161-172 [ryc. 2-3]; W. Wróblewski, Invaders, Merchants or Settlers? Archeological Evidence od Scandinavian Activity in South-eastern Zone of the Baltic Sea during the Viking Age, Transformation mundi. The Transition from the Late Migration Preiod to the Early Viking Age in the East Baltic, Kaunas 2006, 107-116 [ryc. 1]

27. SZESTNO: M. Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, Olsztyn 1998 ( polskie wydanie niemieckiego orginału z 1870 r. ); M. Głosek, Szestno, Informator Archeologiczny 1986, 199, Warszawa; M. Blomberg, M. Głosek, Z. Wawrzonowska, Informator Archeologiczny 1987, 202, Warszawa; A. Nowakowski, Wyszembork, Informator Archeologiczny 1987, 208, Warszawa; inf. własne autorów.

 

28. ZYNDAKI: M. Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, Olsztyn 1998 (polskie wydanie niemieckiego oryginału z 1870 r.).

 

facebook
pinterest