Artyści

Kultura
Artyści

Edward Osztaszewski 1903 – 1984
Urodził się w 1903 roku w Wasilkowie.
Uprawiał malarstwo olejne i temperę. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Mrągowie, Olsztynie, Wrocławiu, Lidzbarku Warmińskim. Wiele jego prac znajduje się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
Zmarł w 1984 roku w Mrągowie.

Eugeniusz Choma 1953 – 2013

Urodzony 10 lipca 1953 roku w Grabowie, w powiecie mrągowskim.
Uprawiał malarstwo olejne. Należał do Klubu Współczesnej Twórczości Plastycznej przy MDK w Mrągowie. Brał udział w wystawach ogólnopolskich i regionalnych. Uczestniczył w plenerach malarskich w Górowie Iławieckim. Był pomysłodawcą i organizatorem plenerów malarskich i rzeźbiarskich w swojej rodzinnej wsi Grabowo.
Zmarł 5 lutego 2013 roku.

Tadeusz Borowski 1901 – 1982
Urodził się 12 maja 1901 roku w Zaleszczykach (obecna Ukraina) w kurorcie znanym z plenerów malarskich ówczesnej bohemy artystycznej Polski południowo-wschodniej.
Uczeń Józefa Mehhofera; wtedy powstają pierwsze projekty witraży. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę i te prace wystawia wraz z Jadwigą Pietkiewicz i Lemem w Zaleszczykach i Czerniowcach (obecnie Ukraina). W roku 1948 osiedla się w Mrągowie W 1950 roku wspólnie z Henrykiem Gudelisem zakłada znane w Kraju Państwowe Ognisko Plastyczne, w którym pracuje do roku 1967. Na emeryturze czynnie uczestniczy w działalności mrągowskiego Domu Kultury. W roku 1973 z okazji Międzynarodowego Pleneru Malarskiego otwarto retrospektywą wystawę Jego dorobku, którą w 1975 roku pokazano w Węgorzewie. Poza tym wystawiał swoje prace w Poznaniu, Warszawie, Gnieźnie, Rawiczu.
Zmarł w grudniu 1982 roku w Mrągowie.

Jerzy Osztaszewski 1932 – 1991
Urodzony w 1932 roku w Mszczonowie.
Absolwent Państwowego Ogniska Plastycznego w Mrągowie. Uprawiał malarstwo i rysunek. Członek Klubu Twórczości Plastycznej przy Domu Kultury w Mrągowie. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, m in.: w Olsztynie, Wrześni i Mrągowie.
Drugą jego pasją był film amatorski. Za filmy także otrzymywał nagrody i wyróżnienia:
- I nagroda na VII Festiwalu Polanica Zdrój za film „Matczyne ręce” (1971);
- I nagroda w Międzywojewódzkim Przeglądzie Filmów Amatorskich w Białymstoku za film „Mój Ojciec” (1972).
Zmarł w 1991 roku w Mrągowie.

Jadwiga Miszewska 1912 – 1998
Urodziła się 11 lutego 1912 roku w  Glonowie pod Ojcowem, w dawnym województwie krakowskim. Z wykształcenia ogrodnik. Była także uczennicą Szkoły Przemysłu Artystycznego w Krakowie. W Mrągowie ukończyła pod kierunkiem Tadeusza Borowskiego Państwowe Ognisko Plastyczne. Była członkinią Klubu Współczesnej Twórczości Plastycznej założonego przez Stanisława Kusia – ówczesnego plastyka Domu Kultury w Mrągowie.
Brała udział w licznych lokalnych i wojewódzkich plenerach, wystawach i konkursach m.in.:
- Wystawa Sztuki Ludowej i Twórczości Amatorskiej Warmii i Mazur (Reszel,1969);
- II Wojewódzka Wystawa Współczesnej Sztuki Ludowej i Pamiątkarstwa (Olsztyn, 1972);
- Triennale Sztuki Ludowej (Mrągowo – Giżycko – Węgorzewo, 1973, 1974, 1975);
- Suwalskie Jarmarki Folkloru w Węgorzewie (Węgorzewo, 1985, 1986).
Uprawiała malarstwo na szkle, rzeźbę, pamiątkarstwo (drewno, kość, róg, gips).
Zmarła 15 kwietnia 1998 roku w Mrągowie.

Henryk Gudelis 1912 – 1961
Artysta, malarz, pedagog. Urodził się w Nowo Święcianach na Wileńszczyźnie. Po ukończeniu szkoły podstawowej i seminarium nauczycielskiego w Święcianach objął posadę nauczyciela w szkolnictwie podstawowym w powiecie osmańskim. Swoją przygodę artystyczną rozpoczął w Krzemieńcu, gdzie w latach 1936 – 1939 był stałym uczestnikiem słynnych kursów rysunkowych organizowanych przez zasłużone Liceum Krzemienieckie. Z Mrągowem związany by od 1946 roku. Aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym miasta. Kochał teatr miał żyłkę sceniczną, zorganizował więc z Marianem Zborowskim Towarzystwo Teatru i Muzyki Ludowej. Sam pasjonował się szczególnie twórczością Jerzego Szaniawskiego, którego sztuko starał się pokazać Mrągowianom. Zapał do pracy i umiłowanie sztuki umiał zaszczepić młodzieży. Znajdował czas na muzykowanie, jego ulubionym instrumentem była wiolonczela oraz skrzypce. Pracował w mrągowskich szkołach: Liceum Ogólnokształcącym i Zasadniczej Szkole Zawodowej, ucząc rysunku, muzyki i języka polskiego. Rozmiłowany w sztuce. Swoje pierwsze prace wystawiał w Mrągowie w 1949 roku. W 1950 roku razem z Tadeuszem Borowskim założył Ognisko Plastyczne, którego był wieloletnim kierownikiem. Cały czas tworzył stosując różne techniki.
Zmarł 1 kwietnia 1961r.

Zygmunt Rakałowicz 1943 – 2010
Urodził się w 1943 roku w Wilnie.
Pracownik kina „Mazur” w Mrągowie. Z racji swoich zainteresowań został członkiem Klubu Współczesnej Twórczości Plastycznej przy Domu Kultury w Mrągowie. Uprawiał malarstwo portretowe i pejzaż. Brał udział w wystawach środowiskowych i wojewódzkich.
Zajmował się również amatorską twórczością filmową i w tej dziedzinie odnosił duże sukcesy zdobywając ogólnopolskie nagrody.
Autor siedmiu odcinków „Kroniki wydarzeń”.
Zmarł 20 października 2010 roku.

Michał Lewaniewski 1930 – 1983
Urodzony 1 kwietnia 1930 roku.
Do Polski powrócił ostatnim transportem repatriantów. Osiedlił się w Mrągowie. Zaczął tworzyć dopiero w latach 70-tych XX wieku. Uprawiał metaloplastykę i rzeźbę, w której to odnosił wielkie sukcesy. Brał udział w konkursach ogólnopolskich i wystawiał swoje prace w Mrągowie, Węgorzewie, Olsztynie, Toruniu. Należał do Klubu Współczesnej Twórczości Plastycznej i AKF „Filmia” przy Domu Kultury w Mrągowie.
Tragiczna śmierć w wypadku drogowym, 13 maja 1983 roku, przerwała twórczość tego oryginalnego artysty.

Zygmunt Białokoz 1911 – 1992
Urodził się w 1911 roku w Awiżeniach.
Z zawodu nauczyciel. Uprawiał płaskorzeźbę z motywami roślinnymi. Brał udział w wystawach w Mrągowie, Giżycku, Węgorzewie. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju oraz USA, Niemczech, Francji, Szwecji, Holandii.
Zmarł 24 maja 1992 roku.

facebook
pinterest