Szestno - zapomniana stolica wraca na mapę turystyczną Mazur!

Jedną z większych atrakcji Szestna znowu można zwiedzać. Wszystko dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi, którzy oczyścili z liści i gałęzi teren ruin jedynego zamku krzyżackiego w powiecie mrągowskim.

Szestno to jedna z najstarszych mazurskich miejscowości z bogatą i ciekawą historią. Obecnie to mała miejscowość, o świetności której już zapomniano, a o której świadczą ruiny zamku i masywna, górująca nad okolicą obronna wieża kościoła gotyckiego.

Zmniejszenie znaczenia Szestna rozpoczęło się w II poł. XIX wieku, gdy zbudowano kolejkę wąskotorową, która przyniosła poprawę sytuacji gospodarczej Mrągowa, ale nie Szestna.

Dzisiaj dzięki dobremu położeniu niedaleko Mrągowa, przy drodze do Kętrzyna oraz dzięki wielu atrakcjom związanymi z historią, Szestno może stać się ciekawą wsią średniowieczną.

Jakie średniowieczne cechy ma Szestno?
- średniowieczny kościół
- ruiny zamku krzyżackiego
- teren obecnego Kombinatu Rolnego (dawny PGR) zachował do dziś swoją funkcję bo to dawne podzamcze o charakterze gospodarczym.
- średniowieczny układ ulicówki (do dzisiaj prawdopodobnie parcele wzdłuż ulicy są wielkości średniowiecznych) z charakterystycznym placem rynkowym przed kościołem. Szestno posiadało prawo organizacji targów  

Stan 2008 r.

Od roku 2010 Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” (LOT „Ziemia Mrągowska”) podejmuje działania popularyzujące atrakcje turystyczne Szestna:

2010 ulotka o kościele w Szestnie (w
j. polskim, niemieckim, angielskim)

Stan 2011 r.

2011 oznakowanie zielonego szlaku rowerowego „Wokół j. Juno”
2012 LOT wspomógł opracowanie wniosku na temat  Szestna w konkursie
„Atlas niezwykłych miejsc Warmii i Mazur”  II miejsce w konkursie.

  Stan 2012 r.  

2013 oznakowanie czarnego szlaku pieszego „Szestno”
2014 Od stycznia do marca odbyły się cztery wizyty członków LOT „Ziemia Mrągowska”, Roty Zaciężnej Strażnicy Sensburg oraz Muzeum w Mrągowie podczas których oczyszczono ruiny zamku z zarośli oraz samosiewek. W prace w kwietniu, podczas których usuwano liście, włączyli się aktywnie mieszkańcy miejscowości.

  Stan marzec 2014 r.  
   
  Stan kwiecień 2014 r.  

2015 Po otrzymaniu zezwoleń na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na terenie ruin przystąpiono do wycięcia kilkudziesięciu drzew. W dniu 11 kwietnia mieszkańcy po raz pierwszy, podczas pikniku, oczyścili teren z liści.

   

2017 Mieszkańcy po raz kolejny wspólnym czynem społecznym uporządkowali ruiny zamku. Relacja z integracyjnego sprzatania Szestna na portalu www.mragowo24.info
Obecnie ruiny zamku można zwiedzać! Zapraszamy.

Zobacz jak zmieniał się teren ruin zamkowych od 2008 roku!

facebook
pinterest