Gmina Mrągowo 41

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 41

1. Miejscowość: 
Marcinkowo
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: cmentarz ewangelicki
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku:  Marcinkowo
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
dwie karty ewidencyjne założone dla tego samego obiektu; po dwa numery wpisane na karcie: 425 i 1147 oraz 1220 i 1145
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków: 
A-3635 z 19.02.1986 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Cmentarz założony w połowie XIX w. Położony w terenie płaskim, na wschodnim skraju wsi, na południe od drogi gruntowej. Otoczony współczesnym ogrodzeniem z siatki metalowej. Układ całości czytelny, kwater nieczytelny, mogił – częściowo czytelny. Układ grobów rzędowy wzdłuż linii wschód – zachód. Mogiły w opaskach betonowych, w większości bez nagrobków. Inskrypcje na części zachowanych nagrobków zatarte. Najstarszy zachowany nagrobek - krzyż żeliwny: Ester Pawlick ┼ 1909. Starodrzew: nasadzenie szpalerowe lip wzdłuż ogrodzenia. Wnętrze cmentarza porośnięte lipami.

 12. Stan zachowania zabytku: 
Cmentarz częściowo zdewastowany. Brak części nagrobków. Cmentarz zarośnięty samosiewkami drzew.

13. Uwagi: --- 
14. Kartę wykonał: : dr Maciej Karczewski  data:  10.06.2008 r.
 

facebook
pinterest