Gmina Mrągowo 40

KARTA ADRESOWA ZABYTKU
Numer karty gminnej ewidencji zabytków: 40

1. Miejscowość: 
Lembruk
2. Gmina: 
Mrągowo
3. Powiat: 
Mrągowski
4. Województwo:
warmińsko-mazurskie
5. Rodzaj zabytku: cmentarz ewangelicki
6. Nazwa własna zabytku:  ---
7. Adres zabytku:  Lembruk
8. Nr karty ewidencyjnej w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 
trzy numery wpisane na karcie: 360, 678 i 1144
9. Nr i data wpisu do rejestru zabytków: 
A-3634 z 19.02.1986 r.
10. Fotografia

11. Opis zabytku: 

Cmentarz ewangelicki założony w połowie XIX w. Położony na wzgórzu, na południowy zachód od wsi, po zachodniej stronie szosy do Lembruka. Rozmieszczony na planie prostokąta o powierzchni około 0,2 ha. Ogrodzony współczesnym ogrodzeniem z drutu kolczastego na betonowych słupkach. Układ całości czytelny, kwater i mogił częściowo czytelny. Układ grobów rzędowy wzdłuż linii północ – południe. Część mogił przykryta betonowymi sarkofagami. Nagrobki: krzyże żeliwne i nagrobki betonowe z płytami z piaskowca. Kwatery rodzinne w ogrodzeniach kowalskiej roboty. Najstarszy zachowany nagrobek: Carl Hein (19 Januar 1818-10 Oktober 1874). Starodrzew: klony, jesiony, lipy.

12. Stan zachowania zabytku: 
Cmentarz częściowo zdewastowany. Brak bramy. Część nagrobków przemieszczona. Wnętrze cmentarza zarośnięte lilakiem i śnieguliczką.

13. Uwagi:
W Karcie Cmentarza nr 360 (678, 1144) w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie znajduje się informacja o najstarszym nagrobku: „Katharinna Rosanowsky 27 jan. 18181-30 apr. 1867”. Na cmentarzu odnaleziony został żeliwny krzyż Cathariene Rosanowsky niedatowany – data nie została umieszczona na krzyżu. 
14. Kartę wykonał: dr Maciej Karczewski  data:  10.06.2008 r.
 

facebook
pinterest