Dołącz do nas

Siedziba TMZM znajduje się przy ul. Ratuszowej 5 w Mrągowie. 

Informacje lub porozmawiać o działalności Towarzystwa można uzyskać w biurze Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 26 w budynku Centrum Kultury i Turystyki.  

Pobierz deklarację członkowską

Pobierz deklarację członkowską dla firm

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej popularyzuje wiedzę o regionie, organizuje wystawy, konkursy, sesje popularno-naukowe, chroni przed zniszczeniem i rozproszeniem dokumenty z przeszłości i teraźniejszości Ziemi Mrągowskiej...

Skład osobowy władz TMZM:

  ZARZĄD

Andrzej Badurek – Prezes
Sławomir Stefaniak - wiceprezes
Teresa Zera- wiceprezes
Jerzy Balcerzak - skarbnik
Krystyna Kowalska - sekretarz
Zdzisław Piaskowski - członek
Norbert Osiński - członek
Wiesław Rydzyński - członek
Danuta Grabarek - członek
Elżbieta Banaszewska - członek
Alicja Rodziewicz - członek

KOMISJA REWIZYJNA

Tadeusz Malinowski – przewodniczący
Lubomir Melnicki – z-ca. przewodniczącego
Janina Rabij – sekretarz
Edward Paga - członek
Sylwia Rodziewicz - członek

 

Celem Towarzystwa jest:

1. Aktywne uczestnictwo w rozwoju gospodarczym i kulturalnym regionu.

2. Utrwalanie wśród członków zasad koleżeńskiego współżycia, współdziałania i poczucia łączności ze społeczeństwem.

3. Propagowanie historii regionu i pamiątek polskości.

4. Budzenie umiłowania regionu.

5. Krzewienie wiedzy o regionie.

6. Włączanie społeczeństwa w nurt życia społecznego i kulturalnego.

Zapoznaj się ze składem zarządu TMZM...

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2016

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2015

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2014

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2013

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2012...

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2011...

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2010...

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2009...

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2008...

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2007...

 

facebook
pinterest