Dołącz do nas

Siedziba TMZM znajduje się przy ul. Ratuszowej 5 w Mrągowie. 

Informacje lub porozmawiać o działalności Towarzystwa można uzyskać w biurze Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 26 w budynku Centrum Kultury i Turystyki.  

Zapraszamy także do telefonicznego kontaktowania się z TMZM: (89) 743 34 67

Pobierz deklarację członkowską

Pobierz deklarację członkowską dla firm

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej popularyzuje wiedzę o regionie, organizuje wystawy, konkursy, sesje popularno-naukowe, chroni przed zniszczeniem i rozproszeniem dokumenty z przeszłości i teraźniejszości Ziemi Mrągowskiej...

Celem Towarzystwa jest:

1. Aktywne uczestnictwo w rozwoju gospodarczym i kulturalnym regionu.

2. Utrwalanie wśród członków zasad koleżeńskiego współżycia, współdziałania i poczucia łączności ze społeczeństwem.

3. Propagowanie historii regionu i pamiątek polskości.

4. Budzenie umiłowania regionu.

5. Krzewienie wiedzy o regionie.

6. Włączanie społeczeństwa w nurt życia społecznego i kulturalnego.

 Skład osobowy władz TMZM:

  ZARZĄD

Wróbel Robert – prezes
Tadeusz Malinowski – wiceprezes
Dariusz Żyłowski – wiceprezes
Jerzy Balcerzak – skarbnik
Krystyna Kowalska – sekretarz
Paweł Kisiel – członek
Lubomir Melnicki – członek
Sławomir Stefaniak – członek
Norbert Osiński – członek
Elżbieta Połomko – członek

KOMISJA REWIZYJNA

Antoni Daszkiewicz – przewodniczący
Ewa Słaboszewska – zastępca
Wiesław Rydzyński - sekretarz
Janina Rabij – członek
Wojciech Rudnicki – członek

facebook
pinterest